Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszenia pismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site mapfacebook


Follow FestivalSiD on Twitter

W historii sztuki współczesnej było/jest wiele form sztuki opartych na tekście. Począwszy od kolaży kubistycznych, w których pojawiały się litery, cyfry, słowa, fragmenty zdań, poprzez dadaistyczną poezję abstrakcyjną i recytacje równoległe, gry językowe Marcela Duchampa, poezję wizualną, poesia visiva i wagę jaką miały słowa w sztuce Fluxusu, aż do pop artu z jednej, a konceptualizmu z drugiej strony.

Ale oprócz doświadczenia sztuki, każdy z nas przecież dysponuje własnym doświadczeniem codzienności. Chodząc po ulicach nieustannie czytamy, nieustannie tworzymy kolaże ze słów, fragmentów zdań. Również refleksja nad sztuką ma charakter tekstowy.

Z obu tych źródeł - dyskursu sztuki i codzienności - możemy czerpać materiał dla nowych prac artystycznych opartych na tekście.

W ramach FSiD otwieramy "Galerię im. Andrzeja Pierzgalskiego", legendarnego twórcy Galerii A4, w Łodzi lat 70.

Ma ona formę prezentacji prac w formacie A4, dołączanych do pisma "Sztuka i Dokumentacja" (ukazuje się dwa razy w roku, wiosną i jesienią). Mogą to być: prace wizualne, poetyckie, akcje, fotografie, cytaty, manifesty, artists' statements, mini eseje, rejestracje rozmów, odręczne notatki. Ich forma wizualna, graficzna i typograficzna jest dowolna.

Prosimy o nadsyłanie gotowych prac tekstowo-graficznych w formacie A4 lub w formie plików elektronicznych. Wszystkie nadesłane prace powinny być czarno-białe. Dopuszczalne jest użycie koloru, jeśli ma on ścisły związek z tekstem.

Prace do prezentacji kwalifikuje Redakcja i Rada Artystyczna Galerii.

Propozycje prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji SiD:
ul.Wschodnia 29/3
90-272 Łódź
Poland
sid@doc.art.pl

Termin nadsyłania prac: non stop. Wybór prac do publikacji galerii następuje wraz z zamknieciem zbierania materiałów do kolejnych numerów SiD.


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

AHE ART

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy
partners


Czeskie Centrum

Węgierski Instytut Kultury


patroni medialni
media patronage


TVP Kultura

TVP Łódź

Arteon

Krytyka Polityczna

Gazeta Studencka

Radio Żak

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional