Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszenia pismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site mapfacebook


Follow FestivalSiD on Twitter

Filmy o sztuce były najczęściej krótkometrażowe, prezentowane czasami jako tzw. dodatek przed "właściwą" fabułą. Funkcjonował także "Przegląd filmów o sztuce" odbywający się w Zakopanem.

Dawniej filmy o sztuce były dziełami filmowców, co wynikało z tego, że tylko im były dostępne środki realizacji filmowej. Dziś środki techniczne pozwalające tworzyć filmy f dostępne powszechnie. Te nowe możliwości stwarzają także nowe perspektywy rozwoju kategorii "film o sztuce". Technologie jakie są dziś do dyspozycji powodują, że dokumentacja filmowa może przybierać rozmaite formy artystyczne, operować rozmaitymi estetykami obrazu. Pozwalają one także na pokazanie całej rozmaitości merytorycznych stanowisk wobec sztuki.

Filmy prezentowane w ramach pokazu "Film o sztuce" na 4FSiD są wynikiem świadomego wyboru przez autorów kategorii kinematograficznej "film o sztuce".

Kategoria "film o sztuce" jest przedmiotem stałej refleksji teoretycznej w ramach FSiD i dotyczy metodologii jej badań i strukturyzacji.

Projekcje festiwalowe są połączone z dyskusjami między autorami o sposobach dokumentowania sztuki w filmie. Uczestniczą w nich zarówno filmowcy, operatorzy, jak i kuratorzy, artyści i dokumentaliści.

Realizacje w kategorii "film o sztuce" będziemy prezentować w otwartej formule konkursowej. Chcemy w ten sposób odnowić zainteresowanie tworzeniem takich filmów, tak by kategoria "film o sztuce" zyskała formalno-artystyczną samodzielność w kinematografii dokumentalnej.

W ramach 4FSiD organizujemy dwa programy - pokazy filmów o sztuce:
- pokaz historyczny,
- pokaz filmów zrealizowanych współcześnie (z ostatnich 5 lat).

Prace do pokazu historycznego wybierają kuratorzy projektu Film o sztuce.

Prace do pokazu filmów zrealizowanych współcześnie wybiera jury. W skład jury wchodzą: kuratorzy projektu "Film o sztuce", przedstawiciel Muzeum Kinematografii w Łodzi, przedstawiciel Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego 4FSiD.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Tomasz Komorowski
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1
90-312 Łódź
Z dopiskiem: film o sztuce
e.mail: t.komorowski@kinomuzeum.pl

Termin nadsyłania prac 1 marca 2012 (data stempla pocztowego)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Festiwalu


Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

AHE ART

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy
partners


Czeskie Centrum

Węgierski Instytut Kultury


patroni medialni
media patronage


TVP Kultura

TVP Łódź

Arteon

Krytyka Polityczna

Gazeta Studencka

Radio Żak

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional