Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszenia pismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of participation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site mapfacebook


Follow FestivalSiD on Twitter

Ephemeral fixed

We wszystkich krajach Wyszehradu istnieją inicjatywy prowadzone przez artystów ARIs (artist run initiatives). Są one swego rodzaju laboratorium nowych form sztuki. Początek takich działań wiązał się ze sztuką konceptualną (lata 70). Celem projektu jest rozwijanie współpracy takich organizacji z krajów Wyszehradu oraz zebranie materiałów do dalszych badań nad sztuką efemeryczną.

Projekt składa się z trzech części:

It happens

Dwudniowy pokaz performance (12 artystów - po trzech z Czech, Polski, Słowacji i Węgier). Pokaz zostanie zdokumentowany.


It happened

Pprzedstawiciele ARIs z czterech krajów Wyszehradu dokonają prezentacji dokumentacji projektów i artystów z obszaru sztuki efemerycznej.


It happened and it still happens. Ephemeral art in Visegrad Countries - practices and theoretical reflection

(sympozjum) - badacze z 4 krajów Wyszehradu, zajmujący się sztuką efemeryczną wygłoszą referaty dotyczące tej problematyki w ich kraju. Po referatach przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz artystów biorących udział w projekcie.


Po zakonczeniu projektu wydana zostanie publikacja w języku angielskim z tekstami czwórki zaproszonych badaczy.

Teksty zostaną zamieszcone w 4 profesjonalnych pismach o sztuce (jedno z każdego kraju, np. Magyar Muhely, Umelec, Sztuka i Dokumentacja). Pisma w czterech kolejnych numerach będą zamieszczały po jednym tekście z anglojęzycznej publikacji posympozjalnej. W sumie każdy artykuł znajdujący się w angielskiej wersji w publikacji posympozjalnej, zostanie przetłumaczony jeszcze na trzy języki krajów uczestniczących w projekcie.

W projekcie udział biorą:

Slowacja: József R. Juhász, Daniel Dida, Linda van Dalen; krytyk: Jozef Cseres

Czechy: Jiri Suruvka, Francisek Kowolowski, Jana Zimčíková; krytyk: Tomas Pospiszyl

Wegry: Balint Sombati, Imre Dénes, Péter Vályi; krytyczka: Katalin Balázs

Polska: Józef Robakowski, Anka Leśniak, Adam Klimczak: krytyk: Łukasz Guzek


Http://www.ephemeralfixed.eu

Visegrad Fund


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy
partners


Czeskie Centrum

Węgierski Instytut Kultury


patroni medialni
media patronage


TVP Kultura

TVP Łódź

Arteon

Krytyka Polityczna

Gazeta Studencka

Radio Żak

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional