Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules for paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook

Scroll down for english version

Wystawa przedstawiać będzie dokumentację projektu Gerarda-Jürgena Kwiatkowskiego-Bluma "Das offene Buch / Otwarta książka". Jego celem jest stworzenie na ścianach budynków w Hünfeld kolekcji poezji konkretnej twórców z całego świata.

Clemente Padin     Jiri Hula
od lewej realizacje artystów: Clemente Padin, Jiri Hula

Od 1996 Kwiatkowski-Blum umieszcza na ścianach tego miasta wielkoformatowe wersje tekstów. Pojawienie się ich w sferze publicznej, poza stroną książki czy ścianą galerii, stwarza wiele interesujących relacji. Skala tekstu namalowanego na ścianie, jego usytuowanie, "uliczny" kontekst obcowania z nim stwarza nowe możliwości funkcjonowania tego typu twórczości uznawanej za trudną i hermetyczną. Jej mimowolni odbiorcy są nieporównywalnie liczniejsi od elitarnego kręgu czytelników poezji w ogóle, a poezji konkretnej szczególnie. Tekst jest w niej środkiem przekazania treści i jednocześnie zjawiskiem wizualnym, obrazem. Wewnętrzna relacja między znaczeniem tekstu a jego niekonwencjonalną formą wizualną, zmienia się i wzbogaca przez fizyczną skalę naścienne wersji dzieł oraz ich publiczny kontekst.

Jurgen Kwiatkowski Blum     Karl-Heinz Adler od lewej realizacje artystów: Gerard-Jürgen Kwiatkowski-Blum, Karl-Heinz Adler

Sto pięćdziesiąt tekstów-obrazów obecnych w życiu miasta Hünfeld oddziałują codziennie na jego mieszkańców zarówno swą treścią jak i formą. Ich współistnienie wzajemne oraz relacje w jakie wchodzą z potocznością życia jest unikalnym w sztuce współczesnej zjawiskiem, tak jak unikalną jest cała, ponad już półwieczna działalność twórcy "Das offene Buch" Gerarda-Jürgena Kwiatkowskiego-Bluma zarówno w Hünfeld jak i poza nim, w Niemczech i na świecie.

Peter Daniel     Stanisław Dróżdż od lewej realizacje artystów: Peter Daniel, Stanisław Dróżdż

Wystawa składać się będzie głównie ze zdjęć dokumentalnych pokazujących kilkadziesiąt przykładów poezji konkretnej. Uzupełnieniem dokumentacji samych prac będą zdjęcia z ich realizacji oraz w kilku wybranych przypadkach przedstawienie szerszego kontekstu miejskiego otoczenia, w jakim one się znajdują. Dodatkowym elementem ekspozycji będą projekcje wideo przedstawiające inne działania artystyczne Gerarda-Jürgena Kwiatkowskiego-Bluma w sferze publicznej.

Tim Ulrichs     Yoshizawa Shoi od lewej realizacje artystów: Tim Ulrichs, Yoshizawa Shoi


tekst: Lech Lechowicz


The exhibition presents project documentation of Das offene Buch/The Open Book by Gerard-Jürgen Kwiatkowski-Blum which aims at creating the collection of concrete poetry of worldwide artists on Hünfeld building walls.

Since 1996 Kwiatkowski-Blum has been placing big-format texts on the city walls. Their appearance in public, apart from book pages or gallery walls, has been causing many interesting relations. The scale of the text painted on the wall, its position and "street" context of the interaction give new possibilities of functioning for that kind of creativity recognised as difficult and hermetic. Its accidental recipients have been considerably greater in number than the elite circle of poetry readers in general and of concrete poetry in particular. Here text of poetry is both a measure of conveying contents and a visual phenomenon - an image at the same time. An inner relation between the meaning of the text and its unconventional visual form changes and improves by the physical scale of on-wall works and their public background.

One hundred and fifty text-images present in the life of Hünfeld have been affecting its inhabitants day by day, through its form and contents. Their mutual coexistence and interactions with commonness of life determine a unique phenomenon of contemporary art, as unique as over half-century activity of Gerard-Jürgen Kwiatkowski-Blum, the creator of Das offene Buch, not only in Hünfeld but also in the whole Germany and worldwide.

The exhibition mainly consists of documentary photos illustrating several examples of concrete poetry. Documentation of works is supplemented by photos of their realization and in some selected cases, by presentation of wider context of the urban surrounding they are in. An additional element of exposition includes video projections showing other artistic public activities of Gerard-Jürgen Kwiatkowski-Blum.

text: Lech Lechowicz


Urząd Miasta Łodzi


miejsca festiwalu
festival veues


Patio Centrum Sztuki

Galeria Wschodnia

Fokus Łódź Biennale

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Poleski Ośrodek Sztuki

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy


Wytwórnia Filmów Oświatowych

Lejart Promocja Sztuki


patroni medialni
media patronage


TV Toya

TV Toya

arteon

artluk

artserwis

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

Valid XHTML 1.0 Transitional