Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules for paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook

Scroll down for english version

Awake and Dream - Documentation.
post Scriptum do "Awake and Dream"

"Awake and Dream. Documentation" to cykl prac składający się z 39 fotografii i 5 filmów powstałych podczas studyjnego pobytu Michała Martychowca w Wenecji w Palazzo Dona na przełomie czerwca i lipca 2009 r. Są to perfekcyjnie wykonane fotografie close up. Artysta wybiera peryferyczne zestawienia obiektów między sobą i tłem oraz niecodzienne skróty przestrzeni, by skierować oko widza na to, co ukryte lub ledwo dostrzegalne.

Dokumentacja wystawy
Michał Martychowiec - Dokumenatcja wystawy "Awake and Dream"

Na zakończenie wystawy Awake and Dream, zainaugurowanej 21 Maja 2009 roku razem z nową europejską siedzibą w Palazzo Don? w Wenecji, Fundacja Signum prezentuje swoiste Post Scriptum w postaci fotograficznej dokumentacji Michała Martychowca.

Artysta brał udział w Awake and Dream pokazując serie Kierunek: Czarodziejska Góra. Nowa seria Awake and Dream. Documentation. została stworzona na zamówienie fundacji podczas pobytu studyjnego artysty w Palazzo Don? w czerwcu 2009. Jest to wizualna historia Palazzo i jego niedawnej transformacji z prywatnego domu w niezwykłą przestrzeń ekspozycyjną: nie muzeum, a przestrzeń zamieszkaną przez sztukę, gdzie goście są mile widziani, nawet w kuchni, będącej również częścią wystawy.

Dokumentacja wystawy
Michał Martychowiec - Dokumenatcja wystawy "Awake and Dream"

Dokumentacja Michała Martychowca to hommage dla Palazzo Dona, próbą odkrycia na nowo miejsca jako skarbu ukrytego w cieniu i świetle Wenecji. Artysta zdaje się być onieśmielony (czy oczarowany), tak jakby monumentalne drzwi gotyckiego pałacu nigdy całkowicie nie odkryły swego wnętrza. Swoiste zbliżenia, odrobinę niejasne i niezdecydowane, skomponowane z fragmentów pokazywanych obiektów i przestrzeni, zdają się dokumentować nie tylko wystawę, ale również tajemnicę zakrytą przed naszymi oczami.

Z serią Michała Martychowca, następny wątek zostaje dodany do wielowarstwowej historii Palazzo Dona, pośród śladów pozostawionych przez poprzednich właścicieli i obiektów sztuki współczesnej zadedykowanych idei pragnienia w jego wielu przebraniach. Miejsca, ludzie i przedmioty stają się kolejnym elementem narracyjnym historii rozwijającej się w historii.

Dokumentacja wystawy
Michał Martychowiec - Dokumenatcja wystawy "Awake and Dream"

Trzydzieści dziewięć fotografii i 5 filmów Awake and Dream. Documentation zostały włączone w pierwotną wystawę. Niezwykła dokumentacja zdaje się być nieustającą próbą fotografa do zmierzenia się z każdą przemijającą chwilą poprzez wywołanie nieskończoności. Widz jest zapraszany do wzięcia udziału w polowaniu na niezwykły skarb, by odkryć fizyczne i metaforyczne interwencje artysty w Awake and Dream.

tekst: Grzegorz Musiał


To conclude the exhibition Awake and Dream, inaugurated on May 21st 2009 along with the new European headquarters at Palazzo Don? in Venice, Signum Foundation presents a Post Scriptum to the exhibition consisting of a photographic documentation by Michal Martychowiec. The artist participates in Awake and Dream with a series of photographs entitled Destination: The Magic Mountain. The new series Awake and Dream.Documentation" was created on commission by the Foundation during the artist's research stay in Palazzo Dona in June 2009. It is a visual story of the Palazzo and its recent transformation from a private house into an unusual exhibition space: not into a museum but a house inhabited by works of art where guests are welcome even in the kitchen, itself a part of the exhibition's itinerary.

The documentation by Michal Martychowiec is a hommage to Palazzo Dona in attempt to rediscover the place as a treasure hidden in the shadow and light of Venice. The photographer seems to be slightly intimidated (or enchanted) as if the monumental door of the Gothic palace never completely revealed the interior. The close-up images, a bit unclear and indecisive, composed of fragments and cuts of the exhibited objects and spaces, seem to be documenting not just an exhibition but a mystery concealed from our eyes.

With Michal Martychowiec's series another thread is added to the multilayered history of Palazzo Dona among traces left by the former owners and the objects of contemporary art dedicated to the concept of desire in its many guises which remains the main subject of the exhibition Awake and Dream. The place, the people, and the objects become yet other narrative elements of an unfolding story within a story.

The thirty nine photographs and five films of Awake and Dream. Documentation by Michal Martychowiec are included in the exhibition itself. This unusual documentation appears as an ongoing attempt of the photographer to challenge every passing moment by evoking the infinity. The viewers are invited to participate in an unusual treasure hunt in order to discover the artist's physical and metaphorical intervention in the original outline of Awake and Dream.

text: Grzegorz Musiał


sponsorzy
sponsors


Drukarnia offsetowa Piotr Majchrzak

Satori Art - firma reklamowa

Drukarnia Akme


miejsca festiwalu
festival veues


Patio Centrum Sztuki

Galeria Wschodnia

Fokus Łódź Biennale

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Muzeum Kinematografii

Galeria Arkana

Miejska Galeria Sztuki

ms cafe


patroni medialni
media patronage


Spam.art.pl

Obieg

Arteon

Łódź-art

Plaster Łódzki

Magazyn Slajd

Grzenda


Valid XHTML 1.0 Transitional