nagłówek
kontakt
statut

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się co roku w Łodzi (do 2014 roku). Stowarzyszenie jest załozycielem czasopisma naukowego Sztuka i Dokumentacja, którego było wydawcą do 2017 roku. Od roku 2018 wydawcą jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Celem czasopisma jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Stowarzyszenie gromadzi archiwum dokumentacji, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, kuratorzy, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy.

Obecnie członkami Stowarzyszenia są: Łukasz Guzek, historyk sztuki i krytyk sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, red. nacz. czasopisma Sztuka i Dokumentacja, członek zarządu sekcji polskiej Międzynarodowowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA. Ryszard W. Kluszczyński, specjalista od sztuki nowych mediów, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim. Tomasz Komorowski, artysta i kurator, pracuje w Muzeum Kinematografii w Łodzi, wykłada w PWSFTiTV w Łodzi. Tomasz Załuski, kulturoznawca, wykłada w Uniwersytecie Łódzkim. Norbert Trzeciak, artysta, fotografik, projektant graficzny. Małgorzata Kaźmierczak historyczka, wiceprezeska sekcji polskiej Międzynarodowowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA. Jolanta Wagner, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknyh w Łodzi. Ewa Bloom Kwiatkowska, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jolanta Rudzka Habisiak, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2017 roku w ramach Stowarzyszenia działa grupa kobieca Frakcja, którą tworzą: Anka Leśniak, artystka i historyczka sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Aurelia Mandziuk, artystka, wykłada w Akademii Sztuki w Szczecinie. Marta Ostajewska, artystka, redaktorka naczelna pisma Powidoki. Monika Czarska, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Izabela Maciejewska, artystka. Beata Marcinkowska, artystka, animatorka kultury, wykłada w Akademii Sztuk Pięknyh w Łodzi. Roksana Kularska-Król, artystka.


Art & Documentation Association was founded in 2009 from the initiative of the organisers of the Art and Documentation Festival, which took place every year in Lodz (until 2014). The Association is a founder of a peer-reviewed, scholarly journal Art and Documentation and its publiser until 2017. Since 2018 its publisher become Academy of Fine Arts in Gdansk. The aim of the journal is to publish the results of contemporary art research and primary sources. The Association collects art documentation for the purposes of education, research and promotion. The members of the association are people actively engaged in contemporary art: artists of various media, curators, art critics and historians and academic teachers.

Current members of the Association: Lukasz Guzek, art historian and critic, professor at the Academy of Fine Arts in Gdansk, editor-in-chief of the Art and Documentation journal, member of the board of Polish section of the Intenational Association of Art Critics (AICA). Richard W. Kluszczynski, new media art specialist, teaches at the University of Lodz. Tomasz Komorowski, artist and curator, works in the Film Museum in Lodz and teaches at the PWSFTiTv (Film School) in Lodz. Norbert Trzeciak, artist, photographer, graphic designer. Malgorzata Kazmierczak, historian, a vice-president of Polish section of the Intenational Association of Art Critics (AICA). Since 2017 inside the Association a feminist group Frakcja has been formed by: Anka Leśniak, artist and art historian, assistant professor at the Academy of Fine Arts in Gdansk. Aurelia Mandziuk, artist and graphic, professor at the Academy of Art in Szczecin. Ewa Bloom Kwiatkowska, artist, professor at the Academy of Fine Arts in Lodz. Jolanta Rudzka-Habisiak, artist, professor at the Academy of Fine Arts in Lodz. Marta Ostajewska, artist. Monika Czarska, artist, assistant professor at The Lodz University of Technology. Izabela Maciejewska, artist.Beata Marcinkowska, artist, culture animator, professor at the Academy of Fine Arts in Lodz. Roksana Kularska-Król, artist.

członkowie

Aurelia Mandziuk

członkini założycielka
prezeska
grupa Frakcja

Łukasz Guzek

członek założyciel
wice prezes

Anka Leśniak

członkini założycielka
skarbniczka
grupa Frakcja

Monika Czarska

członkini zwyczajna
sekretarz
grupa Frakcja

Roksana Kularska-Król

członkini zwyczajna
sekretarz
grupa Frakcja

Ewa Bloom Kwiatkowska

członkini zwyczajna
komisja rewizyjna

Izabela Maciejewska

członkini zwyczajna
komisja rewizyjna
grupa Frakcja

Małgorzata Kaźmierczak

członkini zwyczajna
komisja rewizyjna

Norbert Trzeciak

członek założyciel

Ryszard W. Kluszczyński

członek założyciel

Tomasz Komorowski

członek założyciel

Tomasz Załuski

członek zwyczajny

Jolanta Rudzka-Habisiak

członkini zwyczajna

Jolanta Wagner

członkini zwyczajna

Marta Ostajewska

członkini zwyczajna
grupa Frakcja

Beata Marcinkowska

członkini zwyczajna
grupa FrakcjaKRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360