II Wystawa Członkowska Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja
FOT. Justyna Aulak

BACK