<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <script type="text/javascript" src="/js/cookies.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/cookiesinfo.js"></script> <meta name="Description" content="Oficjalna strona Festiwalu Sztuka i Dokumentacja" /> <meta name="Keywords" content="sztuka i dokumentacja, sztuka, dokumentacja, festiwal, wydarzenia artystyczne w Aodzi, stowarzyszenie sztuka i dokumentacja, pismo sztuka i dokumentacja, Art and Documentation Festival, Art Documentation Festiwal, Art Documentation, Aukasz Guzek, Karolina JabBonska, Anka Lesniak, Aurelia Mandziuk, Jzef Robakowski, Tomasz Komorowski, Adam Klimaczak, Galeria Wschodnia, Norbert Trzeciak, Ad_, Lodz, MaBgorzata Kazmierczak" /> <title>Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art and Documentation Festival</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <center> <table style="border-width: 792"><tr><td colspan="3" class="naglowek"> Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art &amp; Documentation Festival </td></tr> <tr><td style="border-width: 435"> <object type="application/x-shockwave-flash" data="baner.swf" height="100" width="435"> <param name="movie" value="baner.swf" /></object></td> <td><a href="../stowarzyszenie/index.html" target="blank"> <img src="obrazki/logo-ssid_kwadrat.jpg" alt="logo stowarzyszenia"/></a></td> <td width="170px"><a href="http://www.sid.free.art.pl" target="_blank"><img src="obrazki/pismo_logo.jpg" alt="pismo Sztuka i Dokumentacja"/></a> </td> </tr></table> <table align="center" border="0" width="792"> <tr><td class="komorkalacze"><a href="about.htm">o nas<br/>about</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="idea.htm">idea</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="rules_for_participation.htm">zasady uczestnictwa <br/>rules of paricipation</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="archive.htm">archiwum <br/> archive</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="contact.htm">kontakt <br/>contact</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="site_map.htm">mapa strony <br/>site map</a></td></tr></table> <table align="center" width="792" border="0"> <tr><td width="120" bgcolor="#B8B6B6" valign="top"><br/><br/> <!-- Facebook Badge START --><a href="https://www.facebook.com/pages/Sztuka-i-Dokumentacja/227206216583" target="_top" style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Sztuka i Dokumentacja"></a><br/><a href="https://www.facebook.com/pages/Sztuka-i-Dokumentacja/227206216583" target="_TOP" title="Sztuka i Dokumentacja"><img src="https://badge.facebook.com/badge/227206216583.2977.2113179308.png" alt="facebook" style="border: 0px;" /></a><br/><a href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target="_TOP" style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Make your own badge!"></a><!-- Facebook Badge END --> <br/> <br/> <a href="http://www.twitter.com/FestivalSiD"><img src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-c.png" alt="Follow FestivalSiD on Twitter"/></a> </td> <td valign="top"> <p class="tabela"> <i>Project space project</i> ma na celu zbadanie idei "project spaces" (miejsc dziaBaD artystycznych) jako praktyki wystawienniczej, ktra skupia si na procesach mylowych zachodzcych przy tworzeniu sztuki oraz na relacjach ksztaBtujcych si pomidzy dzieBami sztuki a miejscami, w ktrych s tworzone. <br/><br/> <img src="obrazki/sidney01.jpg"/><br/> <i>Kierunki</i> Alan Schacher, wsplpraca: Ruark Lewis, foto: Ella Dreyfus <br/><br/> Sposobem realizacji tej idei byBo wystosowanie zaproszenia do 8 artystw, z ktrych ka|dy otrzymaB do swojej dyspozycji przestrzeD "Articulate Project Space" w Sidney pomidzy wrze[niem 2011 i pocztkiem 2012. Ka|dy artysta mgB dziaBa tam przez dwa tygodnie - samodzielnie lub we wspBpracy z innymi - i w ostatni weekend lub na ktrymkolwiek etapie swojej pracy otwieraB przestrzeD dla zwiedzajcych. Efektem mogBa by skoDczona praca lub praca w procesie. DziaBania artystw byBy dokumentowane - zarwno sam proces tworzenia pracy jak i efekt finalny. Dokumentacja w tym przypadku mo|e okaza si w takim samym stopniu dzieBem sztuki jak jej temat. <br/><br/> <img src="obrazki/sidney02.jpg"/><br/> <i>Kierunki</i> Alan Schacher, wspBpraca: Ruark Lewis, foto: Mayu Kanamori <br/><br/> Po zakoDczeniu projektu, wykonana dokumentacja zostanie zaprezentowana podczas 4 Festiwalu Sztuka i Dokumentacja w Aodzi. Spodziewamy si, |e projekt stanie si rwnie| podstaw do dyskusji na forum lub publikacji podejmujcej zarwno problem przestrzeni funkcjonowania "Project spaces" jak i pytaD dotyczcych dokumentacji form sztuki opartych na czasie lub zwizanych z przestrzeni. <br/><br/> <img src="obrazki/sidney03.jpg"/><br/> <i>Kierunki</i> Alan Schacher, wsplpraca: Ruark Lewis, foto: Mayu Kanamori <br/><br/> Arty[ci biorcy udziaB w projekcie: Lesley Giovanelli, Alan Schacher, Terry Hayes, Kathryn Ryan, Stephen Sullivan, Joan Grounds, Chantal Grech, Toni Warburton<br/><br/> Program:<br/><br/> 19 wrze[nia  9 pazdziernika 2011: Lesley Giovanelli: Monochrome<br/> 10  23 pazdziernika 2011: Alan Schacher: One-Day Collaborations<br/> 24 pazdziernika ? 6 listopada 2011: Ben Denham, Terry Hayes and Robin Hungerford: I believe you have something to tell me<br/> 7 ? 20 listopada 2011: Kathryn Ryan Pieces of Practice<br/> 28 listopada ? 11 grudnia 2011: Heidelberg: Sophie: Piet<br/> 2 ? 15 stycznia 2012: Joan Grounds: Ideal Homes<br/> 16 ? 29 stycznia 2012: Chantal Grech: Points of departure<br/> 27 lutego ? 11 marca 2012: Toni Warburton: Eye of Horus / lost and found <br/><br/> <img src="obrazki/sidney05.jpg"/><br/> <i>Kierunki</i> Alan Schacher, wspBpraca: Ruark Lewis, foto: Mayu Kanamori <br/> <br/> zdjcia z blogu <a href="http://articulate497.blogspot.com">Articulate project space</a> <br/> <br/> Galeria Biblioteka:<br/> <b>The project space project</b> Articulate project space, Sydney,<br/> kuratorki: Sue Callanan, Margaret Roberts <br/><br/> </p> </td> <td valign="top" width="100" bgcolor="#B8B6B6"> <!-- <br/> <a href="http://www.uml.lodz.pl/" target="blank"><img src="obrazki/herb_lodzi.jpg" alt="Urz+/-d Miasta Aodzi"/></a><br/><br/> --> <p class="specjalny4b"><br/><b>miejsca festiwalu<br/>festival veues</b></p><br/> <a href="http://www.wschodnia.pl/" target="blank"><img src="obrazki/wschodnia.jpg" alt="Galeria Wschodnia"/></a><br/><br/> <a href="http://www.msl.org.pl/" target="blank"><img src="obrazki/muzeum_sztuki.jpg" alt="Muzeum Sztuki"/></a><br/><br/> <a href="http://www.exchange-gallery.pl/" target="blank"><img src="obrazki/wymiany.jpg" alt="Galeria Wymiany"/></a><br/><br/> <a href="http://ahe-art.blogspot.com/" target="blank"><img src="obrazki/ahe_art.jpg" alt="AHE ART"/></a><br/><br/> <a href="http://www.kinomuzeum.pl/" target="blank"><img src="obrazki/muzeum_kinematografii.png" alt="Muzeum Kinematografii"/></a><br/><br/> <a href="http://www.ldk.lodz.pl/home/Page/1" target="blank"><img src="obrazki/logo_ldk.jpg" alt="Adzki Dom Kultury"/></a><br/><br/> <img src="obrazki/imaginarium.jpg" alt="Galeria Imaginarium"/><br/><br/> <a href="http://www.odaart.pl/" target="blank"><img src="obrazki/oda.gif" alt="Osrodek DziaBaD Artystycznych"/></a><br/><br/> <p class="specjalny4b"><br/><b>partnerzy<br/>partners</b></p><br/> <!--<a href="http://www.wfo.com.pl/" target="blank"><img src="obrazki/wfo_logo.jpg" alt="Wytwrnia Filmw Owiatowych"/></a><br/><br/>--> <a href="http://warsaw.czechcentres.cz/" target="blank"><img src="obrazki/czeskie_centrum.jpg" alt="Czeskie Centrum"/></a><br/><br/> <a href="http://www.magyarintezet.hu" target="blank"><img src="obrazki/wik.jpg" alt="Wgierski Instytut Kultury"/></a><br/><br/> <p class="specjalny4b"><br/><b>patroni medialni<br/>media patronage</b><br/><br/></p> <a href="http://tvpkultura.beta.v3.tvp.pl/" target="blank"><img src="obrazki/tvp_kultura.jpg" alt="TVP Kultura"/></a><br/><br/> <a href="http://www.tvp.pl/lodz" target="blank"><img src="obrazki/tvp_lodz.jpg" alt="TVP Ad="/></a><br/><br/> <!--<a href="http://lodz.gazeta.pl/lodz/0,35136.html" target="blank"><img src="obrazki/gazeta.jpg" alt="Gazeta Wyborcza"/></a><br/><br/>--> <a href="http://www.arteon.pl/" target="blank"><img src="obrazki/logo_arteon.gif" alt="Arteon"/></a><br/><br/> <a href="http://www.krytykapolityczna.pl/Lodz/menuid-421.html" target="blank"><img src="obrazki/krytyka.jpg" alt="Krytyka Polityczna"/></a><br/><br/> <a href="http://www.studencka.pl/" target="blank"><img src="obrazki/gazeta_studencka.jpg" alt="Gazeta Studencka"/></a><br/><br/> <a href="http://www.zak.lodz.pl/" target="blank"><img src="obrazki/radio_zak.jpg" alt="Radio {ak"/></a><br/><br/> <a href="http://www.livinggallery.info/" target="blank"><img src="obrazki/livinggallery.jpg" alt="Living Gallery"/></a><br/><br/> <a href="http://www.plasterlodzki.pl/" target="blank"><img src="obrazki/plaster_lodzki.jpg" alt="Plaster Adzki"/></a><br/><br/> <a href="http://www.lodz-art.eu/wydarzenia/aktualne" target="blank"><img src="obrazki/lodz-art.jpg" alt="Ad=-art"/></a><br/><br/> <a href="http://www.ldk.lodz.pl/home/mPage/2/a2/" target="blank"><img src="obrazki/kalejdoskop.jpg" alt="Kalejdoskop"/></a><br/><br/> <a href="http://irka.com.pl/portal/index" target="blank"><img src="obrazki/irka.jpg" alt="IRKA"/></a><br/><br/> </td></tr> </table> <table class="tabeladol"><tr><td><p> <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a> </p></td></tr></table> </center> <div id="cookiesinfo" style="display: none;"> <p> Nasza strona internetowa umieszcza na Twoim urz&#261dzeniu pliki cookie, w celu usprawnienia dzia&#322ania tej strony WWW. W dowolnej chwili mo&#380esz usun&#261&#263 i&nbsp;zablokowa&#263 umieszczanie plik&#243w cookie zmieniaj&#261c ustawienia w&nbsp;przegl&#261darce. <!--Wiecej informacji na ten temat znajdziesz na stronie <a href="/polityka-prywatnosci/" rel="nofollow">Polityka Prywatno&#347ci</a>.--> </p> <p style="text-align:right"> <a href="javascript:closecookiesinfo()">Zamknij to okno.</a> </p> </div> <script> showcookiesinfo(); </script> </body></html>